Πρόγραμμα δεκαέξι μαθημάτων διάρκειας 90 λεπτών το κάθε μάθημα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις (4) ενότητες των τεσσάρων (4) μαθημάτων και με την ολοκλήρωση του τα παιδιά λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης STEM Education.
  • Πού απευθύνεται;

    Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα για ηλικίες 11+

Ενότητες (Αρχάριοι)

Εισαγωγή στη ρομποτική και γνωριμία με το ΣΕΤ LEGO Mindstorms EV3. Συναρμολόγηση απλής κατασκευής, γνωριμία με τις δυνατότητες του EV3 Intelligent Brick (μικρός και πανίσχυρος υπολογιστής που κάνει δυνατό τον έλεγχο έως 3 μοτέρ και την συλλογή δεδομένων από αισθητήρες) και εξοικείωση με το λογισμικό του οπτικού προγραμματισμού LEGO EDUCATION EV3 (εκπαιδευτική προσαρμογή του LabView).
Βασικές εντολές με χρήση διαφορετικών αισθητήρων (αφής, χρώματος, υπερήχων, γυροσκόπιο) για ανίχνευση εμποδίων, follow the line κ.α.
Προηγμένες εντολές, τύποι δεδομένων, εισαγωγή στις μεταβλητές, στα υποπρογράμματα και στις σύνθετες κατασκευές.
Ταυτόχρονη χρήση αισθητήρων, εξελιγμένες εντολές - Random Block, μεταβλητές ως flags και κατασκευή και προγραμματισμός αυτόνομου ρομπότ - εξερευνητή.

Ενότητες (Προχωρημένοι)

Σύνθεση πολλών και πολύπλοκων κατασκευών με αντίστοιχο προγραμματισμό ο οποίος ξεπερνά τη "ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ EV3"
Ομαδοποίηση εντολών σε υποπρογράμματα και μελέτη των εύκολα μετατρέψιμων προγραμμάτων μέσω μεταβλητών και διαδικασιών
Δημιουργία προγραμμάτων καταγραφής μετρήσεων και πολλών εναλλακτικών επιλογών ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση του ρομπότ
(Daisy Chain Mode) εκμάθηση του αλυσιδωτού προγραμματισμού για χρήση 4+ μοτέρ ή αισθητήρων

Εκπαιδευτικό υλικό