Πρόγραμμα 32 μαθημάτων διάρκειας 90 λεπτών το κάθε μάθημα. Με την ολοκλήρωση του τα παιδιά λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης STEM Education.
  • Πού απευθύνεται;

    Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού.