Πρόγραμμα 32 μαθημάτων διάρκειας 90 λεπτών το κάθε μάθημα. Με την ολοκλήρωση του τα παιδιά λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης .
  • Πού απευθύνεται;

    Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές έως και Γ’ Δημοτικού

140x140

Ενδεικτική δραστηριότητα

Περισσότερα...

Ενδεικτικές Ενότητες

Αναγνώριση υλικών (γρανάζια, άξονες, μοχλοί, τροχαλίες κλπ.). Χρήση υλικών σε συσκευές και μηχανήματα. Λεξιλόγιο όρων. Τύποι - ονόματα υλικών που θα χρησιμοποιήσουμε. Επεξεργασία φύλλου εργασίας μαθητή.
Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές θα συζητήσουν για τα Γρανάζια (που και πως τα χρησιμοποιούμε), θα κατασκευάσουν και θα αναγνωρίσουν διατάξεις συμπλεκομένων γραναζιών και θα αναγνωρίσουν το κινητήριο και το οδηγούμενο γρανάζι. Επίσης θα μάθουν τον πολλαπλασιασμό και τον υποπολλαπλασιασμό περιστροφών και τι σχέση έχει αυτό με τον αριθμό δοντιών κινητήριου – οδηγούμενου γραναζιού. Θα πειραματιστούν και θα δοκιμάσουν – αξιολογήσουν την κατασκευή τους συμπληρώνοντας φύλλο εργασίας.
Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές θα κατασκευάσουν και θα δοκιμάσουν μοντέλα που χρησιμοποιούν τις παρακάτω τεχνικές και χρησιμοποιούν γρανάζια: • Μείωση της ταχύτητας περιστροφής • Αύξηση της ταχύτητας περιστροφής • Σύμπλεξη γραναζιών υπό γωνία. Θα πειραματιστούν και θα δοκιμάσουν – αξιολογήσουν τις κατασκευές τους συμπληρώνοντας φύλλο εργασίας
Οι μαθητές ενθαρρύνονται να κάνουν κάποια έρευνα που σχετίζεται με πρόβλημα της πραγματικής ζωής και να δώσουν μια λύση καθώς και να χρησιμοποιήσουν την κατάλληλη απλή μηχανή ώστε να: • εντοπίσουν το πρόβλημα • αναπτύξουν τρόπους αντιμετώπισης και λύσης του προβλήματος, αξιοποιώντας τις παρατηρήσεις τους • δοκιμάσουν, να αξιολογήσουν και να επανασχεδιάσουν το ή τα μοντέλα
Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές θα συζητήσουν για τους τροχούς και τους άξονες, (που και πως τους χρησιμοποιούμε) θα κατασκευάσουν και θα αναγνωρίσουν διατάξεις με άξονες διαφόρων τύπων, θα αναγνωρίσουν τον ρόλο της τριβής και τις ανεξαρτησία κίνησης των τροχών. Θα πειραματιστούν και θα δοκιμάσουν – αξιολογήσουν τις κατασκευές τους συμπληρώνοντας φύλλο εργασίας.
Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές θα εφαρμόσουν τις γνώσεις τους, κατασκευάζοντας ένα go-kart αυτοκινητάκι ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο ευέλικτο και με τη μικρότερη δυνατή τριβή. Θα πειραματιστούν και θα δοκιμάσουν – αξιολογήσουν την κατασκευή τους συμπληρώνοντας φύλλο εργασίας.
Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές θα συζητήσουν για τις απλές μηχανές (που και πως χρησιμοποιούμε μια απλή μηχανή) θα κατασκευάσουν και θα αναγνωρίσουν τα κύρια σημεία ενός μοχλού και θα αναλογιστούν που χρησιμοποιείται ένα τέτοιος μοχλός στην καθημερινή ζωή. Θα πειραματιστούν και θα δοκιμάσουν – αξιολογήσουν την κατασκευή τους συμπληρώνοντας φύλλο εργασίας.
Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές θα κατασκευάσουν και θα δοκιμάσουν μοντέλα που χρησιμοποιούν μοχλούς 1ου είδους. Θα πειραματιστούν και θα δοκιμάσουν – αξιολογήσουν την κατασκευή τους συμπληρώνοντας φύλλο εργασίας.
Στο πρόγραμμα «Νέοι Μηχανικοί» τα παιδιά γνωρίζουν εκπαιδευτικό υλικό που συνήθως δεν διδάσκονται στα σχολεία σε αυτή την ηλικία, υλικό που συχνά δεν είναι γνωστό ούτε στους ενήλικες. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα παρουσιάζει σε όλους τους συμμετέχοντες θεωρητικές γνώσεις του ίδιου επιπέδου. Επιπλέον, τα μοντέλα που κατασκευάζει το κάθε παιδί αφήνουν τα περιθώρια για πειραματισμό και εφευρετικότητα, ανάλογα με τις ικανότητες του κάθε ενός.
Δεν υπάρχει λόγος για ανησυχία. Στην εισαγωγή της κάθε δραστηριότητας παρουσιάζεται το θέμα που θα εξετάσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά να ανυπομονούν να ξεκινήσουν την κατασκευή και να την ολοκληρώσουν γρήγορα ώστε να προλάβουν να την επεξεργαστούν και να την ανακαλύψουν. Στην πραγματικότητα, όταν έρχεται το τέλος του μαθήματος τα παιδιά δεν έχουν καταλάβει πότε πέρασε η ώρα και ζητάνε κι άλλο χρόνο.
Τα μαθήματά μας έχουν σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά αυτής της ηλικίας και τρέχει για πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Η κάθε δραστηριότητα έχει βασιστεί σε οικεία περιστατικά από το περιβάλλον τους αλλά και σε πειράματα που πραγματοποιούνται επί τόπου, ώστε τα παιδιά να μπορούν να τα κατανοήσουν καλύτερα. Σας προκαλούμε να ρωτήσετε τα παιδιά στο τέλος του μαθήματος τι έμαθαν και θα εκπλαγείτε με τον όγκο των πληροφοριών που μπορούν να επεξεργαστούν σε αυτή την ηλικία.
Παρά το ότι το παιδί σας έχει χαρίσματα, θα πρέπει να ξέρει να γράφει και να διαβάζει, και θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει λίγο πιο περίπλοκα μαθηματικά από την απλή πρόσθεση και αφαίρεση. Γι’ αυτό προτείνουμε να περιμένετε ακόμα ένα χρόνο ή να παρακολουθήσετε τα άλλα προγράμματα μας που είναι σχεδιασμένα για την ηλικία αυτή. Άλλωστε, δε θα θέλαμε το παιδί να δυσκολευτεί και να απογοητευτεί.
Τα παιδιά παίρνουν στο σπίτι τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει, οι οποίες περιλαμβάνουν έννοιες της φυσικής, των μαθηματικών και της μηχανικής. Επιπλέον, δεν μπορούν να πάρουν τα μοντέλα στο σπίτι γιατί τα κομμάτια αυτά θα χρησιμοποιηθούν και για τα επόμενα μαθήματα αλλά και σε άλλες τάξεις.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα και το κάθε μάθημα έχει διάρκεια 90’ χωρίς διάλειμμα.
Δοκιμαστικό πρόγραμμα δεν υπάρχει. Ένα παιδί μπορεί να παρακολουθήσει ένα μάθημα στο τρέχον πρόγραμμα και αν του αρέσει να ενταχθεί στη συνέχεια σε αυτό. Το μάθημα αυτό φυσικά χρεώνεται.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, το μάθημα μεταφέρεται σε άλλη ημερομηνία. Αν όμως κάποιο παιδί χάσει κάποιο μάθημα για προσωπικούς λόγους, δυστυχώς το μάθημα αυτό δε μπορεί να το αναπληρώσει.
Ο στόχος μας είναι το παιδί να καταφέρει από μόνο του να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του μαθήματος, γι’ αυτό και η παρουσία των γονέων στην αίθουσα δε συνιστάται. Ένα επιπλέον θέμα που μπορεί να προκύψει σε μια τέτοια περίπτωση, είναι ότι και τα υπόλοιπα παιδιά θα απαιτούν την παρουσία των γονέων τους , και αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στον εκπαιδευτή.
Ένα κιτ ρομποτικής δίνεται ανά δυο παιδιά. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται και αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας.
Οι εκπαιδευτές είναι συνεργάτες του Οργανισμού μας. Έχουν εμπειρία σε εργασίες με παιδιά και έχουν εκπαιδευτεί πάνω στη διδασκαλία του συγκεκριμένου προγράμματος από εμάς.
Όχι, οι εκπαιδευτές μας μπορεί να είναι μηχανικοί, ή απόφοιτοι φυσικών και τεχνολογικών σπουδών (Α.Ε.Ι.). Σε κάθε περίπτωση, είναι άνθρωποι ευφυείς και έχουν όλα τα προσόντα για να διδάξουν τα προγράμματά μας.
Μόνο την καλή του διάθεση! Όλον τον εξοπλισμό και τη γραφική ύλη τα παρέχουμε εμείς.
Όχι από εμάς. Τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούμε τον έχουμε συλλέξει εμείς ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του προγράμματος. Ωστόσο, μπορούμε να σας συστήσουμε καταστήματα που εμπορεύονται τέτοιου είδους εκπαιδευτικά υλικά.

Εκπαιδευτικό υλικό