Πρόγραμμα 32 μαθημάτων διάρκειας 90 λεπτών το κάθε μάθημα. Με την ολοκλήρωση του τα παιδιά λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης STEM Education.
  • Πού απευθύνεται;

    Aπευθύνεται σε τρεις βασικές ηλικιακές ομάδες : Μαθητές 4-6 ετών (προσχολική ηλικία), 6-8 και 9-12 (πρωτοβάθμια βαθμίδα).

140x140

Ενδεικτική δραστηριότητα

Περισσότερα...