Εκπαιδευτική ρομποτική με WEDO 2.0 – Scratch 2.0 Advanced

Ο STEM Education έχει δημιουργήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκπαιδευτική ρομποτική με WEDO 2.0 – Scratch 2.0 Advanced. Τα μαθήματα απευθύνονται σε μαθητές δημοτικού που θέλουν να συμμετάσχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Δημοτικού.