Παιδαγωγικά Οφέλη

  • Διερεύνηση, σχεδιασμός και κατασκευή λύσεων
  • Εμπλοκή των μαθητών στις φυσικές επιστήμες μέσω της συσχέτισης και της πρακτικής εφαρμογής τους
  • Βασικές δεξιότητες προγραμματισμού
  • Δεξιότητες συνεργασίας και παρουσίασης
  • Κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων
Πρόγραμμα δεκαέξι μαθημάτων διάρκειας 90 λεπτών το κάθε μάθημα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις (4) ενότητες των τεσσάρων (4) μαθημάτων και με την ολοκλήρωση του τα παιδιά λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης STEM Education.
  • Πού απευθύνεται;

    Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού.

140x140

Ενδεικτική δραστηριότητα

Περισσότερα...