Πρόγραμμα 16 μαθημάτων διάρκειας 90 λεπτών το κάθε μάθημα.
  • Πού απευθύνεται;

    Η σειρά advanced είναι κυρίως για στους μαθητές Δημοτικού που θα συμμετάσχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, όπου είναι προαπαιτούμενη η εικονική απεικόνιση σε Scratch των αυτοματισμών της ρομποτικής κατασκευής τους.