• Ο STEM Education αναζητά Παιδαγωγούς-Νηπιαγωγούς ώστε να στελεχώσει με διδακτικό προσωπικό τα εκπαιδευτικά προγράμματά του που απευθύνονται στις ηλικίες 4-5 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του STEM Education στο τηλέφωνο 2106777285 και να στείλουν τα βιογραφικά τους στο info@stem.edu.gr

  • Ο STEM Education αναζητά πτυχιούχους φυσικών επιστημών και τεχνολογικών σπουδών ώστε να στελεχώσει με διδακτικό προσωπικό τα εκπαιδευτικά προγράμματα του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του STEM Education στο τηλέφωνο 2106777285 και να στείλουν τα βιογραφικά τους στο info@stem.edu.gr