Πρόγραμμα 32 μαθημάτων διάρκειας 90 λεπτών το κάθε μάθημα. Με την ολοκλήρωση του τα παιδιά λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης .
  • Το μάθημα απευθύνεται σε παιδιά 4 έως 6 ετών.

Εκπαιδευτικά Οφέλη

  • Εξερεύνηση βασικών αρχών μηχανικής
  • Διερεύνηση δύναμης και ισορροπίας
  • Επίλυση προβλημάτων μέσω σχεδιασμού
  • Συνεργασία με άλλους και ανταλλαγή συμπερασμάτων

Ενδεικτική δραστηριότητα