Το πρόγραμμα διεξάγεται κάθε Παρασκευή 18.00-19.30. Έναρξη μαθημάτων Παρασκευή 31/3. Εισηγητής κ.Κωνσταντίνος Τσατσαρώνης.
  • Πού απευθύνεται;

    Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε προχωρημένους χρήστες LEGO Mindstorms EV3 που έχουν σκοπό να συμμετάσχουν στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO.

Δραστηριότητες

Κατασκευαστικά
Χαρτογράφηση (Καθορισμός διαφορετικών διαδρομών για την ολοκλήρωση στόχου δοκιμασίας). Δραστηριότητα: Αλγόριθμος επιλογής διαδρομής από το ρομπότ.
• Αισθητήρες αφής και ήχου. Συγκριτική δραστηριότητα • Αισθητήρες υπερήχων και περιστροφής. Δραστηριότητα: μέτρηση απόστασης με αισθητήρα περιστροφής αντί αισθητήρα υπερήχων
Αισθητήρες φωτός και χρώματος. Δραστηριότητα: αντικατάσταση αισθητήρα φωτός με χρώματος
• Σταθερές • Μεταβλητές • Πράξεις (Αριθμητικές, λογικές, συγκρίσεις). Δραστηριότητα: λύση μαθηματικού προβλήματος π.χ. MOD/DIV
• Ακολουθιακή δομή • Δομή επιλογής • Επαναληπτική δομή • Δημιουργία My Block
• Data wires • Display block • Δραστηριότητα: πέρασμα μεταβλητών προγράμματος μέσω ΝΧΤ brick
• Εγγραφή σε αρχείο • Διάβασμα απο αρχείο • Επέκταση δραστηριότητας μαθήματος 5 (Αποθήκευση μεταβλητών σε αρχείο και χρήση τους από το κυρίως πρόγραμμα)
• Βαθμονόμηση αισθητήρα φωτός • Δραστηριότητα: βαθμονόμηση περισσοτέρων του ενός αισθητήρων φωτός
• Go to Line • Δραστηριότητα: μέτρηση γραμμών
• Στροφές • Δραστηριότητα: ευθυγράμμιση
Line follow με αισθητήρα χρώματος
• PID line follow • Δραστηριότητα: καμπύλη πορεία με χρήση PID line follow(ρύθμιση kp, ki, kd)
Προετοιμασία για το διαγωνισμό