Πρόγραμμα 32 μαθημάτων διάρκειας 90 λεπτών το κάθε μάθημα. Με την ολοκλήρωση του τα παιδιά λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης STEM Education.
  • Πού απευθύνεται;

    Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές 10 ετών και άνω.

140x140

Ενδεικτική δραστηριότητα

Περισσότερα...

Ενδεικτικές Ενότητες

Οι μαθητές θα κατανοήσουν τη λειτουργία του φαναριού κυκλοφορίας και θα συζητήσουν για τους έξυπνους σηματοδότες που ρυθμίζονται αυτόματα ανάλογα με την κυκλοφορία αλλά και για θέματα ασφάλειας στο δρομο.
Οι μαθητές αντιλαμβάνονται την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή και παράλληλα εξοικειώνονται με τους αυτοματισμούς και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Τα παιδιά θα μάθουν έννοιες σχετιζόμενες με τη Φυσική αλλά και τη Μηχανική καθώς θα κατασκευάσουν μια λειτουργική αυτόματη τραμπάλα.
Οι μαθητές θα μελετήσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι πυρκαγιές και θα κατασκευάσουν τη σκάλα που χρησιμοποιούν οι πυροσβέστες για δυσπρόσιτα σημεία. Παράλληλα θα συζητήσουν τρόπους προληπτικής πυρασφάλειας και πώς να αντιδρούν σε περίπτωση ανάγκης.
Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εκσυγχρονίσουν το παραδοσιακό ρολόι με τον κούκο, προσαρμόζοντας το με απλές κατασκευές. Θα συζητήσουν για την έννοια του χρόνου και την εξέλιξη της μέτρησής του.
Τα παιδιά θα συνδυάσουν κίνηση, αισθητήρες και ήχους σε ένα project και θα το παρακολουθήσουν να "ζωντανεύει" τόσο στην οθόνη του υπολογιστή όσο και στην κατασκευή τους!
Μαθαίνοντας και εφαρμόζοντας αρχές μηχανικής οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τον δικό τους γερανό σε κλίμακα και να τον δούν να "ζωντανεύει" μπροστά στα μάτια τους.
Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα και χρησιμοποιώντας όλα όσα έχουν μάθει οι μαθητές θα δημιουργήσουν το δικό τους αυτόνομο ρομποτικό σύστημα, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να αποφεύγει τα εμπόδια που θα εντοπίζει σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.